Zapewniamy w pełni kompleksową obsługę Klienta poprzez wykonywanie następujących usług:

 

 • instalacje elektryczne wewnętrzne w budynkach;

 • zasilanie obiektów budowlanych;

 • instalacje antywłamaniowe w budynkach;

 • instalacje sygnalizacji pożaru oraz oddymiania;

 • instalacje telefoniczne, domofonowe, komputerowe, TV SAT;

 • instalacje odgromowe budynków;

 • linie kablowe i napowietrzne niskiego napięcia;

 • serwis urządzeń energetycznych;


a także pomiary:

 

 • stanu izolacji instalacji elektrycznej;

 • szybkiego wyłączenia jako środka ochrony przed dotykiem pośrednim;

 • badanie wyłączników różnicowo – prądowych;

 • natężenia oświetlenia pomieszczeń;

 • stanu izolacji linii kablowych.